karta nr 435
 

Danfoss - Analizatory biogentów EVITA® In Situ

Analizatory EVITA® InSitu służą do pomiaru trzech
różnych grup związków organicznych takich jak:
 • związki azotu amonowego
 • azotany
 • fosforany
  Wszystkie trzy analizatory wyglądają identycznie i działają w oparciu o powszechnie stosowane metody kolorymetryczne. Pomiary wykonywane są zawsze w miejscu zamontowania czyli bezpośrednio w ściekach.

  Zasada działania:
 • nośnik jonów (woda dejonizowana ) jest wpompowywana
  do komory filtra jonowego.
 • w komorze nośnik oddzielony jest od analizowanego medium filtrem. Następuje przechodzenie
  jonów obecnych w medium do nośnika. Proces trwa do chwili gdy ilość jonów w nośniku będzie równoważna ilości jonów obecnych w medium.
 • do nośnika dodawane są reagenty.
 • w wyniku wymieszania się płynów następuje zmiana zabarwienia proporcjonalna do stężenia jonów.
 • natężenie koloru mierzone jest przy pomocy fotometru ,który przetwarza ten pomiar na sygnał elektryczny proporcionalny do stężenia mierzonego biogenu. Stężenie to pokazywane jest na wyświetlaczu przetwornika USC
 • po wykonaniu cyklu pomiarowego zużyta mieszanina
  reagentów pompowana jest do szczelnego zbiornika znajdującego się wewnątrz wymiennej kasety z odczynnkami

  'InSitu' Analizatory
  EVITA® InSitu są umieszczane bezpośrednio w ściekach a więc w miejscu gdzie stężenie biogenów musi być znane. Żadne czynniki zewnętrzne nie mają wpływu na pomiar, tak jak się to zdarza w przypadku konwencjonalnych analizatorów gdzie filtry, pompy, długie przewody doprowadzające oraz separatory wprowadzają znaczące błędy pomiarowe.

  Szybki zwrot inwestycji Analizatory
  EVITA® InSitu są urządzeniami przynoszącymi wymierne oszczędności finansowe. I to nie tylko w przypadkach gdzie zamontowanie ich zwiększyło wydajność oczyszczalni, eliminując potrzebę jej rozbudowy, ale również w trakcie normalnej pracy przyczyniają się do:
 • oszczędności energii nawet o 30%
 • usprawnienia procesu kontroli oczyszczalni w czasie zmian ładunku zanieczyszczeń
 • redukcji ilości środków chemicznych używanych w czasie oczyszczania
 • zmniejszenia ilości osadu o 15%
 • zwiększenie wydajności obiektu o 25%
 • poprawienie jakości wody na wypływie

  Prosta i szybka obsługa
  Obsługa analizatorów EVITA® InSitu jest szybka i prosta – zajmuje ok. 15 minut co sześć tygodni i nie jest to żadne złożone kalibrowanie czy czyszczenie. Jest to tylko wymiana pojemnika reagentów i filtra jonowego. Po tej operacji,
  analizator nie wymaga żadnej obsługi przez kolejne 6 tygodni.

  powrót

 • automatyka mechanika elektronika systemy bezpieczeństwa nasze realizacje mierniki fluke
   

  © NORKOM 2022 .
  Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj Politykę prywatności