home NORKOM
nowe technologie
Kontakt
Nasi dostawcy
Lista referencyjna

© NORKOM 2008

Zasilacze (karta nr 892)

impulsowe - 12V

TBD2/AS.0080.12/E [więcej informacji]

impulsowe - 24V

TBD2/AS.0040.24/E [więcej informacji]

liniowe stabilizowane

TBD2/AR.0050.12/F [więcej informacji]

liniowe niestabilizowane

TBD2/AL.0100.12/F [więcej informacji]

transformatory

TBD2/012.24/P [więcej informacji]

powrót