home NORKOM
nowe technologie
Kontakt
Nasi dostawcy
Lista referencyjna

© NORKOM 2008

Sygnalizator optyczny (karta nr 1191)

cennik

Jest elektronicznym urządzeniem służącym do przekazywania aktualnej informacji o stanie trójfazowej sieci zasilającej. Zanik napięcia w poszczególnej fazie (L1, L2, L3) powoduje zgaszenie diody LED przypisanej do tej fazy. Jako elementy optyczne w urządzeniu zastosowano niskoprądowe diody LED koloru czerwonego, co powoduje że wskaźnik informuje użytkownika o istnieniu napięcia nawet wtedy, kiedy jest ono niemal "szczątkowe" (jest to szczególnie ważne dla bezpieczeństwa użytkownika). W przeciwieństwie do innych wyrobów w których wykorzystane są neonówki sygnalizacyjne, SO330sm dzięki diodom LED posiada praktycznie nieograniczoną trwałość. Nie bez znaczenia jest też fakt, że w trakcie pracy Sygnalizator Optyczny SO 330sm pobiera znikomo małą ilość energii elektrycznej (brak efektu grzania się urządzenia). Na indywidualne zamówienie dostarczamy sygnalizator z innym kolorem diod LED.

SO 330s1

Sygnalizator optyczny 3-fazowy w obudowie na szynę (1 moduł).
Stopień ochrony IP20.

SO 330s1


Rysunek obudowy

Schemat podłączenia

[dokumentacja techniczna]ico 61,9 KBpowrót