home NORKOM
nowe technologie
Kontakt
Nasi dostawcy
Lista referencyjna

© NORKOM 2008

Ograniczniki przepięć (karta nr 1189)

cennik

służy do ochrony odbiorników wrażliwych na prawidłowe parametry sieci zasilającej (sprzęt komputerowy, telekomunikacyjny, audio, wideo, systemy alarmowe, itp), przed niszczącym działaniem impulsów przepięciowych. Typowe zabezpieczenia stosowane w instalacjach elektrycznych w postaci bezpieczników topikowych, wyłączników nadprądowych nie zapewniają odpowiedniej ochrony przeciwprzepięciowej. Czas zadziałania wyżej wymienionych urządzeń jest przynajmniej o rząd wielkości większy od czasu trwania impulsów przepięciowych. Ogranicznik OP 131s skonstruowany jest w oparciu o warystory, których czas reakcji jest dostatecznie krótki aby zaabsorbować energię impulsu przepięciowego, chroniąc odbiornik przyłączony do wyjścia urządzenia. Instalując środki ochrony przepięciowej należy pamiętać że, kompleksowa ochrona odbiorników polega na ochronie zasilania oraz ochronie linii sygnałowych (instalacje antenowe, linie telekomunikacyjne, itp).

OP 131s

Ogranicznik przepięć w obudowie na szynę.
Stopień ochrony IP20

OP 131s


Rysunek obudowy

Schemat podłączenia

[dokumentacja techniczna]ico 58,5 KBpowrót