home NORKOM
nowe technologie
Kontakt
Nasi dostawcy
Lista referencyjna

© NORKOM 2008

Przekaźniki czasowe (karta nr 1177)

cennik

T 110s-230

Wielofunkcyjny przekaźnik czasowy, w obudowie na szynę (1,5 modułu). Zakres nastawy czasu: 0,1s - 120h w 7 podzakresach. Styk przekaźnika 3A/250V AC. Stopień ochrony IP20.
Napięcie znamionowe 230V AC

T 110s-230


Rysunek obudowy

Schemat podłączenia

[dokumentacja techniczna]ico 74 KB

T 110s-24

Wielofunkcyjny przekaźnik czasowy, w obudowie na szynę (1,5 modułu). Zakres nastawy czasu: 0,1s - 120h w 7 podzakresach. Napięcie znamionowe 230V AC, lub 24V AC/DC. Styk przekaźnika 3A/250V AC. Stopień ochrony IP20
Napięcie znamionowe 24V AC/DC.

T 110s-24


Rysunek obudowy

Schemat podłączenia

[dokumentacja techniczna]ico 74 KBOPIS FUNKCJI PRZEKAŹNIKA CZASOWEGO

1. Opóźnione załączenie
Po wyzwoleniu następuje odmierzanie nastawionego czasu, po czym przekaźnik załącza się i pozostaje załączony do chwili gdy napięcie zasilania zostanie zdjęte. Jeżeli napięcie zasilania zostanie zdjęte przed upływem odmierzanego czasu, to czas który upłynął zostanie skasowany i następny cykl rozpoczyna się od zera.

1.1. wyzwalane zasilaniem (zacisk B2 zwarty z A1)
Odmierzanie nastawionego czasu rozpoczyna się z chwilą załączenia napięcia zasilania.

1.2. wyzwalane wejściem sterującym B2
Odmierzanie nastawionego czasu inicjowane jest impulsem na wejściu sterującym B2, pod warunkiem, że napięcie zasilania jest załączone. Minimalna długość impulsu: 20ms, maksymalna - nieograniczona. Jeżeli napięcie na wejściu sterującym pojawi się przed załączeniem zasilania i będzie obecne do momentu załączenia zasilania, odmierzanie nastawionego czasu rozpoczyna od chwili załączenia napięcia zasilania.

2. Impuls o długości T wyzwalany zboczem narastającym A1 lub B2
Po wyzwoleniu przekaźnik załącza się do pozycji roboczej, po czym następuje odmierzanie nastawionego czasu. Przekaźnik odpada po upływie odmierzanego czasu. Jeżeli napięcie zasilania zostanie zdjęte przed upływem odmierzanego czasu, to przekaźnik odpada, a czas który upłynął zostanie skasowany i następny cykl rozpoczyna się od zera.

2.1. wyzwalany zasilaniem (zacisk B2 zwarty z A1)
Załączenie i odmierzanie czasu rozpoczyna się z chwilą załączenia napięcia zasilania.

2.2. wyzwalany wejściem sterującym B2 (formowanie impulsów)
Załączenie i odmierzanie czasu inicjowane jest impulsem na wejściu sterującym B2. Napięcie zasilania musi być załączone w sposób ciągły. Minimalna długość impulsu: 20ms, maksymalna - nieograniczona.

3. Impuls o długości T wyzwalany zboczem opadającym B2
Napięcie zasilania musi być załączone w sposób ciągły. Impuls o długości równej nastawionemu czasowi wyzwalany jest zanikiem napięcia na wejściu sterującym B2 na co najmniej 20 ms. Jeżeli napięcie zasilania zostanie zdjęte przed upływem odmierzanego czasu, to przekaźnik odpada natychmiast.

4. Impuls o długości T wyzwalany zmianą stanu B2
Napięcie zasilania musi być załączone w sposób ciągły. Impuls o długości równej nastawionemu czasowi wyzwalany jest zmianą stanu na wejściu sterującym B2 na co najmniej 20 ms. Jeżeli napięcie zasilania zostanie zdjęte przed upływem odmierzanego czasu, to przekaźnik odpada natychmiast.

5. Impuls o długości 0,5s opóźniony o czas T
Po wyzwoleniu następuje odmierzanie nastawionego czasu, po czym przekaźnik generuje impuls o długości 0,5 sekundy. Jeżeli napięcie zasilania zostanie zdjęte przed upływem odmierzanego czasu, to czas który upłynął zostanie skasowany i następny cykl rozpoczyna się od zera.

5.1. wyzwalany zasilaniem (zacisk B2 zwarty z A1)
Odmierzanie nastawionego czasu rozpoczyna się z chwilą załączenia napięcia zasilania.

5.2. wyzwalany wejściem sterującym B2
Odmierzanie nastawionego czasu inicjowane jest impulsem na wejściu sterującym B2. Napięcie zasilania musi być załączone w sposób ciągły. Minimalna długość impulsu: 20ms, maksymalna - nieograniczona.

6. Opóźnione odpadanie retrygowalne
Napięcie zasilania musi być załączone w sposób ciągły. Przekaźnik załącza się do pozycji roboczej po załączeniu napięcia na wejście sterujące B2, przekaźnik odpada po upływie nastawionego czasu od momentu zaniku napięcia na wejściu sterującym. Jeżeli napięcie na wejściu sterującym powróci przed upływem odmierzanego czasu przekaźnik nie odpadnie, a odmierzanie czasu rozpocznie się od zera w chwili następnego zaniku napięcia na wejściu sterującym. Jeżeli napięcie zasilania zostanie zdjęte przed upływem odmierzanego czasu, to przekaźnik odpada natychmiast.

7. Opóźnione odpadanie nieretrygowalne
Napięcie zasilania musi być załączone w sposób ciągły. Przekaźnik załącza się do pozycji roboczej po załączeniu napięcia na wejście sterujące B2, przekaźnik odpada po upływie nastawionego czasu od momentu zaniku napięcia na wejściu sterującym. Powrót napięcia na wejściu sterującym przed upływem nastawionego czasu nie ma wpływu na odmierzanie czasu. Jeżeli w momencie odpadania przekaźnika napięcie na wejściu sterującym jest obecne przekaźnik załączy się do pozycji roboczej po upływie czasu 0,5 sekundy od momentu odpadnięcia. Jeżeli napięcie zasilania zostanie zdjęte przed upływem odmierzanego czasu, to przekaźnik odpada natychmiast.

8. Impulsator symetryczny o okresie 2T
Po załączeniu napięcia zasilania przekaźnik rozpoczyna generowanie impulsów o okresie równym dwukrotności nastawionego czasu i współczynniku wypełnienia 1/2.

8.1. start od przerwy (zacisk B2 zwarty z A1)
Jeżeli wejście sterujące B2 jest zwarte z zasilającym A1 to cykl pracy rozpocznie się od pozycji spoczynkowej.

8.2. start od impulsu (zacisk B2 nie podłączony)
eżeli wejście sterujące B2 jest nie podłączone to cykl pracy rozpocznie się od pozycji roboczej.

powrót