home NORKOM
nowe technologie
Kontakt
Nasi dostawcy
Lista referencyjna

© NORKOM 2008

Przekaźniki napięciowe trójfazowe (karta nr 1172)

cennik

Nadzoruje parametry sieci trójfazowej, mierząc wartość napięcia w poszczególnych fazach. Wyłącza chronione urządzenie w przypadku przekroczenia wartości granicznych napięcia lub kąta fazowego. Uniemożliwia wielokrotne próby załączenia zabezpieczanego urządzenia, w przypadku gdy załączenie urządzenia powoduje spadek napięcia poniżej wartości progowej. Zabezpiecza przed symetrycznym i asymetrycznym spadkiem napięcia. Funkcje pomiarowe i logiczne realizuje mikroprocesor. Czas zadziałania i próg napięcia minimalnego są regulowane.

M 360s

Przekaźnik napięciowy dla sieci trójfazowej, z kontrolą minimalnej i maksymalnej wartości napięcia, oraz zwarcia międzyfazowego, zabezpieczenie przed "miękką siecią", z sygnalizacją optyczną, w obudowie na szynę, z zaciskami śrubowymi. Napięcie minimalne i czas wyłączenia - regulowane, napięcie maksymalne = 285V.

Styk przekaźnika 2A/250V AC. Stopień ochrony IP20.

M 360s


Rysunek obudowy

Schemat podłączenia

[dokumentacja techniczna]ico 61 KB

M 361s

Przekaźnik napięciowy, jak M 360s i dodatkowo z kontrolą kolejności faz.

Styk przekaźnika 2A/250V AC. Stopień ochrony IP20.

M 361s


Rysunek obudowy

Schemat podłączenia

[dokumentacja techniczna]ico 61 KB

M 363s

Przekaźnik napięciowy, jak M 361s (z kontrolą kolejności faz). Napięcie minimalne i maksymalne - regulowane, czas wyłączenia = 0,5-1s. M 363s


Rysunek obudowy

Schemat podłączenia

[dokumentacja techniczna]ico 60,6 KB

powrót