nowe technologie
home NORKOM
nowe technologie
Kontakt
Nasi dostawcy
Lista referencyjna

© NORKOM 2008

Tensometry wielofunkcyjne

F232/F233

F232/F233

Zakres pomiarowy

od < ± 100N do < ± 5 N

Histereza

< ± 0,05%

Dopuszczalne przeci±żenie do 400 kN


[dokumentacja techniczna]


F307

F307

Zakres pomiarowy

od 10 kN do 20 kN

Histereza

< ± 0,3%

Symetrycznie wprowadzone króæce pomiarowe


[dokumentacja techniczna]


70025

70025

Zakres pomiarowy

25 kN

Histereza

< ± 0,1%

Wykonanie według zamówienia.

70048

70048

Zakres pomiarowy

od 2 kN do 100 kN

Histereza

< ± 1%

Wykonanie według zamówienia.


powrót

(karta nr 527)