nowe technologie
home NORKOM
nowe technologie
Kontakt
Nasi dostawcy
Lista referencyjna

© NORKOM 2008

Pomiar ciśnienia i różnicy ciśnień

AGS40xx

AGS40xx

Zakres pomiarowy

od 0...1 bar do 0...700 bar, ciśnienia rzeczywistego lub absolutnego

Histereza

< ± 0,25%

Wyjścia analogowe

2mV/V [10VDC]
0...5V [13...30 VDC] - 0...10V [13...30VDC]
4...20mA [13...36 VDC]

Temperatura pracy

-20...+80°C

Połączenie elektryczne

kabel lub złączka

[dokumentacja techniczna]


AGS42xx

AGS42xx

Zakres pomiarowy

od 0...0,5 bar do 0...600 bar, ciśnienia rzeczywistego

Histereza

< ± 0,25%

Wyjścia analogowe

4...20 mA [13...36 VDC]

Temperatura pracy

-50...+120°C

Połączenie elektryczne

kabel lub złączka


[dokumentacja techniczna]


HI2000

AGS42xx

Zakres pomiarowy

od 0...1 bar do 0...1,500 bar, ciśnienia względnego

Histereza

< ± 0,2%

Wyjścia analogowe

10mV/V [10VDC]
0...5V [13...30VDC]- 0...10 VDC [13...30VDC]

Temperatura pracy

-50...+125°C

Połączenie elektryczne

kabel lub złączka


[dokumentacja techniczna]


TRB

TRB

Zakres pomiarowy

od 0...1 bar do 0...50 bar, ciśnienia względnego

Histereza

< ± 0,25%

Wyjścia analogowe

4...20 mA [10...32 VDC]
0...5 V [12...32 VDC]
0...10 V [12...32 VDC]

Temperatura pracy

-20...+70°C

Połączenie elektryczne

kabel IP68 zanurzenie do 100m


PR3100

PR3100

Zakres pomiarowy

od 0...1 bar do 0...1000 bar, ciśnienia względnego

Histereza

< ± 0,3%

Wyjścia analogowe

4...20 mA

Temperatura pracy

-20...+70°C

Połączenie elektryczne

Wtyczka Hirschmann DIN43650


[dokumentacja techniczna]


PR3400

PR3400

Zakres pomiarowy

od 0...3 bar do 500 metrów słupa wody, ciśnienia względnego

Histereza

< ± 0,3%

Wyjścia analogowe

4...20 mA [13...36VDC]

Temperatura pracy

-20...+85°C

Połączenie elektryczne

kabel IP68 zanurzenie do 500m


PR3800

PR3800

Zakres pomiarowy

od 0...0,2 bar do 0...100 bar, ciśnienia względnego

Histereza

< ± 0,3%

Wyjścia analogowe

4...20 mA [13...36VDC]

Temperatura pracy

-20...+85°C

Połączenie elektryczne

Wtyczka Hirschmann DIN43650


PR9000

PR9000

Zakres pomiarowy

od 0...0,5 bar do 0...1000 bar, ciśnienia względnego

Histereza

< ± 0,2%

Wyjścia analogowe

4...20 mA [13...36VDC]

Temperatura pracy

-20...+80°C

Połączenie elektryczne

Listwa połączeniowa


PR9500/Rx9500

PR9500

Zakres pomiarowy

od 0...0,5 bar do 0...1500 bar, ciśnienia względnego

Histereza

< ± 0,3%

Wyjścia cyfrowe

12 Bit

Zasilanie

10,5...15 VDC (bateria)
10,5...30 V (zewnętrzne)

Sygnał transmisji bezprzewodowej

458 MHz


[dokumentacja techniczna]


powrót

(karta nr 448)