nowe technologie
home NORKOM
nowe technologie
Kontakt
Nasi dostawcy
Lista referencyjna

© NORKOM 2008

Pomiar temperatury (1)

Przetworniki temperatury w obudowie obiektowej

Programowalne

Uniwersalne wejście dla:

  • termopar
  • czujników rezystancyjnych (2, 3 i 4 przewodowe)

Separacja galwaniczna
Opcjonalnie ze wskaźnikiem cyfrowym lub analogowym
Stały nadzór obwodu czujnika i układów zewnętrznych
Programowane zachowanie przy awarii czujnika
Swobodnie konfigurowane zakresy pomiarowe

Typ:

  • TS 202/TS 202-Ex - 4...20 mA + komunikacja cyfrowa (złącze FSK)
  • TH 202/TH 202-Ex - 4...20 mA + komunikacja cyfrowa (protokół HART)
  • TF 212/TF 212-Ex - PROFIBUS PA
nowe technologie
powrót

(karta nr 535)