nowe technologie
home NORKOM
nowe technologie
Kontakt
Nasi dostawcy
Lista referencyjna

© NORKOM 2008

Pomiar temperatury (1)

Czujniki temperatury wraz z wyposażaniem dodatkowym

  • Czujniki rezystancyjne
  • Termopary
  • Dokładność standardowa (klasa 1 lub klasa A) lub podwyższona, możliwe są wykonania ze specjalną kalibracją czujników
  • Wysoka odporność na wibracje
  • Rury osłonowe do pracy w agresywnych mediach
  • Szeroka gama przyłączy procesowych
  • Wersje iskrobezpieczne
  • Wykonania specjalne
  • Wykonania dla przemysłu spożywczego
nowe technologie
powrót

(karta nr 532)