nowe technologie
home NORKOM
nowe technologie
Kontakt
Nasi dostawcy
Lista referencyjna

© NORKOM 2008

Pomiar przepływu

Przepływomierze elektromagnetyczne COPA / MAG-CM - seria specjalna

  • Przeznaczenie: pomiary przepływów mediów mogących powodować powstawanie osadów na elektrodach, mediów o niskiej przewodności ( 0.05 mS/cm!) lub agresywnych (alkohole, woda demineralizowana, syropy, tłuszcze, benzyny, media niejednorodne jak asfalty, cement)
  • Jedyny przepływomierz elektromagnetyczny, którego elektrody nie stykają się z medium! a zatem nie podlegają jego działaniu
  • Zakres dostępnych średnic - od DN 25 do DN 300
  • Wyjście prądowe 0/4-20 mA, wyjście impulsowe
  • Dokładność: 1% wartości zmierzonej
  • Pomiar przepływu w przód / w tył, niezależne liczniki przepływu w przód /w tył, odejmowanie przepływów
  • Detektor pustego czujnika (opcja), autodiagnoza
  • Przepływomierz wyposażony jest w wyświetlacz i przyciski sterujące
  • Obsługa i parametryzacja za pomocą systemu menu z zabezpieczeniem przed nieautoryzowanymi zmianami
przepływomierz

powrót

(karta nr 504)