nowe technologie
home NORKOM
nowe technologie
Kontakt
Nasi dostawcy
Lista referencyjna

© NORKOM 2008

Pomiar ciśnienia i różnicy ciśnień (1)

Przetwornik ciśnienia AMD200 / 220 i ciśnienia absolutnego AMD210 / 230 w tym z membranami rozdzielającymi

 • 0,5 kPa (5mbar)...60 MPa (600 bar)
 • 6 kPa (60 mbar)...60 MPa (600 bar) - z membranami separującymi
 • 6 kPa (60 mbar)...25 MPa (250 bar) abs. - z membranami separującymi
 • Separacja mi ę dzy przetwornikiem a mierzonym czynnikiem
 • Membrany wydłużone
 • Kołnierze DIN i ANSI z ró ż nymi rodzajami powierzchni uszczelniających
 • Różne rodzaje cieczy wypełniających
 • Sygnał wyjściowy 4...20 mA, wykonanie dwuprzewodowe
 • Możliwość samodzielnej zmiany przez użytkownika zakresu pomiarowego i tłumienia
 • Błąd nieliniowości i histerezy < 0,25%
 • Temperatura otoczenia -40°C...+80°C
 • Wysoka odporność na przeciążenia
 • Zasilanie 1 2...45 V DC
 • Obudowa obiektowa IP65, materiały odporne na korozję
 • Wykonania iskrobezpieczne (atest KD “Barbara”)
Cisnieniomierz

powrót

(karta nr 444)