nowe technologie
home NORKOM
nowe technologie
Kontakt
Nasi dostawcy
Lista referencyjna

© NORKOM 2008

Przekształtniki prądu stałego

Przekształtnik typu DCS 600

Przekształtnik do zastosowań systemowych i aplikacji z zewnętrznymi sterownikami PLC dla realizacji współbiegu silników. Właściwy dla zastosowań takich jak papiernictwo, metalurgia, hutnictwo , dźwigi.

przemiennik

Charakterystyka:

Podstawowe zintegrowane funkcje zabezpieczeń i dozoru:

powrót

(karta nr 411)