nowe technologie
home NORKOM
nowe technologie
Kontakt
Nasi dostawcy
Lista referencyjna

© NORKOM 2008

Wskaźniki

Uniwersalny wskaźnik graficzny z rejestratorem Datavis B

 • 4 kanały pomiarowe
 • Sygnały wejściowe:
 • - 20 mA lub dowolny podzakres
 • - 1 mA lub dowolny podzakres
 • - 10 V lub dowolny podzakres
 • - 1 V lub dowolny podzakres
 • Dowolne charakterystyki
 • Sygnalizacja do 4 wartości granicznych
 • Aktywny wyświetlacz 92x200 punktów
 • Pamięć do 96.000 próbek sygnału
 • Próbkowanie w okresach 1/4/12/20/40 s, 2/6/10/16 min, ustawiane niezależnie dla każdego kanału
 • Różne formy prezentacji pomiarów (wykresy, słupki, liczby)
 • Obudowa 72x144 mm
 • Zasilanie 24 V UC lub 115/230 V AC
 • Łącze szeregowe RS232 i RS485
 • Programy do konfiguracji, odczytu danych i graficznej ich obróbki na komputerze PC
wskaźnik

powrót

(karta nr 863)