nowe technologie
home NORKOM
nowe technologie
Kontakt
Nasi dostawcy
Lista referencyjna

© NORKOM 2008

Układy regulacji i systemy sterowania

Industrial IT- Platforma sterowania i zarządzania przedsiębiorstwem

IndustrialIT jest nowatorską platformą ABB usprawniającą w czasie rzeczywistym prowadzenie i optymalizację procesów przemysłowych poprzez logiczne połączenia aplikacji wspomagania zarządzania produkcją, systemów sterowania, urządzeń automatyki, aparatury nn, sn, wn. ABB połączyło w niej potrzeby świata IT z potrzebami automatyki przemysłowej bazując na swoim długoletnim doświadczeniu w automatyzacji procesów w energetyce konwencjonalnej i jądrowej; przemyśle petrochemicznym, chemicznym, farmaceutycznym, papierniczym, spożywczym, wydobywczym, mineralnym, morskim.

Aby usystematyzować klasyfikację i uczynić prostszym wybór produktów zgodnych z koncepcją IndustrialIT w kluczowych procesach zachodzących w przedsiębiorstwie – ABB określiło 30 kategorii funkcjonalnych lub tzw. Kategorii Produktowych, w których każdy produkt jest obecnie lokalizowany. Aby uniknąć niejednoznaczności jest on umieszczony tylko w jednej z tych kategorii. Niektóre z nich to:

 • Optimize IT: zawiera pakiety służące usprawnieniu czy optymalizacji produkcji lub finalnych produktów oraz lokalizujące tzw. ‘wąskie gardła’ w procesie produkcji.
 • Operate IT: kategoria ta zawiera produkty służące do szeroko rozumianej wizualizacji procesów. W jej zakres wchodzi zintegrowany ze stacjami procesowymi kategorii Control IT pakiet wizualizacji Process Portal, pakiet wizualizacji i zbierania danych SCADA Portal, panele operatorskie, przenośne terminale, urządzenia telefonii wykorzystujące łączność bezprzewodową,
 • Control IT: stacje procesowe oraz sterowniki, moduły we/wy oraz narzędzia inżynierskie do ich konfiguracji (Control Builder M) a także gromadzenia i zarządzania dokumentacją (Engineering Studio),
 • Field IT: aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia wykonawcze automatyki, napędy i silniki, rozdzielnice,
 • Protect IT: zawiera produkty używane do zabezpieczeń urządzeń przed awariami oraz poprawiające bezpieczeństwo pracy. Są to systemy zabezpieczeń niskiego, średniego, wysokiego napięcia, systemy blokad oraz systemy przeciwpożarowe i detekcji gazów.

Zastosowanie IndustrialIT wydatnie zmniejsza koszty modernizacji przedsiębiorstwa, instalacji przemysłowej czy linii produkcyjnej, dzięki zmniejszeniu kosztów: inwestycji:

 • redukcja okablowania, modułów we/wy oraz materiałów montażowych dzięki zastosowaniu magistral polowych bezpośrednio komunikujących się z inteligentną aparaturą, napędami, rozdzielnicami bez pośrednictwa kart we/wy
 • redukcja ilości szaf sterowniczych, krosowych oraz pomieszczeń sterowniczych (aparatura zwykle jest rozmieszczana bezpośrednio na obiekcie), a co za tym idzie zmniejszenie czasu przeznaczonego na montaż oraz okablowanie urządzeń
 • redukcja czasu poświęconego na projektowanie (mniej elementów), konfigurację (intuicyjne narzędzia inżynierskie, jedna baza danych, zdalna kalibracja) oraz rozruch

eksploatacji:

 • ogromne oszczędności w zużyciu energii całego systemu
 • redukcja ilości awarii i czasów przestoju, dzięki zdalnej diagnostyce, sprawdzaniu obwodów i monitorowaniu urządzeń pozwalające na wykrycie ewentualnego uszkodzenia przed jego wystąpieniem
 • racjonalne planowanie remontów na podstawie informacji diagnostycznych przekazywanych przez inteligentną aparaturę kontrolno-pomiarową, maszyny czy urządzenia,
 • redukcja czasu potrzebnego na poszukiwania i zlokalizowanie odpowiednich informacji i dokumentacji, która w formie elektronicznej jest natychmiast dostępna w systemie

Industrial IT umożliwia zwiększenie pewności ruchowej instalacji i linii produkcyjnych oraz ich wydajności poprzez:

 • zmniejszenie strat i przestojów dzięki możliwości zredundowania stacji operatorskich, procesowych, modułów we/wy, magistral procesowych i polowych
 • dzięki zaawansowanemu oprogramowaniu do wspomagania podejmowania decyzji, które komunikuje się z otoczeniem w sposób przyjazny dla Użytkownika

Analiza całego cyklu życia systemu pokazuje, że korzyści długookresowe płynące z zastosowania platformy IndustrialIT mogą być znacznie większe niż zastosowanie tańszych, przeciętnych rozwiązań technicznych o, wydawałoby się, niższym koszcie początkowym.

portal

powrót

(karta nr 830)