nowe technologie
home NORKOM
nowe technologie
Kontakt
Nasi dostawcy
Lista referencyjna

© NORKOM 2008

Rejestratory

Rejestrator z ekranem ciekłokrystalicznym ScreenMaster 200

 • Kolorowy ekran 5,5" typu TFT
 • 4, 6 lub 8 galwanicznie separowanych kanałów pomiarowych
 • 5, 7 lub 9 kanałów rejestracji
 • Wymiary: 144x144x300 mm
 • Wejścia: mV, V, mA, Pt100, Termopary B, E, J, K, N, R, S, T, C, W
 • Wizualizacja w formie krzywych, słupków i cyfr
 • Sygnalizacja wartości granicznych oraz zdarzeń
 • Parametryzacja 8 przyciskami z podpowiedzią tekstową na ekranie
 • Funkcja bilansowania i wiele funkcji matematycznych
 • Pojemność zapisu do 1 roku
 • Możliwość zapisywania danych na dyskietkach 3,5"
 • RS 485 (SM-Bus, MODBUS), złącze do czytnika Barcode
 • ScreenManager-Software (Windows) do administrowania systemem, konfiguracji, archiwizacji, analizy i przetwarzania danych
rejestrator

powrót

(karta nr 781)