home NORKOM
nowe technologie
Kontakt
Nasi dostawcy
Lista referencyjna

© NORKOM 2008

Kołnierz tylny męski (karta nr 1715)

(z przegubem kulowym zgodny z norm± DIN 648K)

siłownik

zobacz schemat »

Kod zamówieniowy

1320._.25F


¦rednica

32

40

50

63

80

100

125

CN (H 7)

10

12

16

16

20

20

30

E

45

55

65

75

95

115

140

EN ( 0 1)

14

16

21

21

25

25

37

ER

15

18

20

23

27

30

40

EU

10,5

12

15

15

18

18

25

FL (S 15)

22

25

27

32

36

41

50

H

10

10

10

12

14

16

20

L 2 (±0 5)

5,5

5,5

6,5

6,5

10

10

10

S 5 (H 13)

6,5

6,5

8,5

8,5

10,5

10,5

13

TG

32,5

38

46,5

56,5

72

89

110

XD

142

160

170

190

210

230

275

Waga gr.

210

310

400

710

1350

2400

4000

powrót