home NORKOM
nowe technologie
Kontakt
Nasi dostawcy
Lista referencyjna

© NORKOM 2008

Pirometry Fluke 61 (karta nr 987)

fluke
 
cennikfluke

Symbol

Opis

FLUKE 61

bezdotykowy termometr

Bezdotykowy Termometr 61 zapewniający szybki bezinwazyjny pomiar tem-peratury. Jest idealnym narzędziem do pomiaru temperatury elementów ruchomych, trudno dostępnych, będących pod napięciem, lub niebezpiecznie gorących.
Dokonuje pomiaru w czasie krótszym niż 1 s.
Mierzy w skali Celsjusza i Farenheita.
Wskaźnik laserowy pozwala na łatwą lokalizację punktu pomiarowego. Pod-świetlany ekran umożliwia łatwe wykonanie pomiaru w ciemności.

Właściwości:

Dane techniczne:

Zakres :

od -18°C do +275°C

Rozdzielczość :

0,2°C

Powtarzalność :

+/-2% odczytu lub 2°C (wartość większa)

Dokładność :

+/-3°C dla pomiarów temperatury od -18°C do -1°C
+/-2°C dla pomiarów temperatury od -1°C do 25°C
+/-2% odczytu lub 2°C dla temp. od 25°C do 275 °C (przy stałej temperaturze otoczenia od 23°C do 25°C)

Rozdzielczość optyczna :

8:1

Współczynnik emisji :

0,95 (stały)

Baterie :

alkaliczne 9 V

Wymiary :

313 x 76,2 x 178 mm

Waga :

307 g

Tabela porównawcza

 

FLUKE 61

FLUKE 63

FLUKE 65

FLUKE 66

FLUKE 68

Kształt obudowy

Płaski

Pistolet

Płaski

Pistolet

Pistolet

Zakres temperatury

-18 to 275 °C

-32 to 535 °C

-40 to 500 °C

-32 to 600 °C

-32 to 760 °C

Rozdzielczość optyczna

8:1

12:1

8:1

30:1

50:1

Wskaźnik laserowy do dokładnego wycelowania

x

x

x

x

x

Podświetlenie wyświetlacza

x

x

x

x

x

Wybór pomiędzy °C lub °F

x

x

x

x

x

Min/max/śred/różnica

 

Tylko MAX

Tylko Min/Max/śred

x

x

Pamięć

 

 

x

x

x

Alarm przekroczenia wartości max i min

 

 

 

x

x

Regulowana emisyjność

 

 

 

x

x

powrót