home NORKOM
nowe technologie
Kontakt
Nasi dostawcy
Lista referencyjna

© NORKOM 2008

SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA (karta nr 935)

strzalki

URZĄDZENIA REAGUJĄCE NA NACISK

strzalki

URZĄDZENIA FOTOCZUŁE

strzalki

DOKUMENTACJA

strzalki

INNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA

Szybkie przeobrażenia zachodzące w świecie techniki, pojawianie się z dnia na dzień nowych technologii oraz coraz nowszych maszyn i urządzeń, pociągają za sobą coraz większe zagrożenia dla życia i zdrowia osób pracujących przy ich obsłudze oraz osób postronnych, które mogą znaleźć w ich pobliżu.

Dziś, aby zapewnić bezpieczeństwo pracującemu nie wystarczą gumowe kalosze, rękawice oraz czerwony przycisk zatrzymujący maszynę. Wszędzie tam, gdzie może nastąpić uszkodzenie ciała, trwałe kalectwo czy śmierć człowieka w wyniku pracy ruchomych części maszyn, gdzie istnieją strefy niebezpieczne oraz tam, gdzie obecność ludzi może zakłócić parametry produktu, potrzebne są systemy bezpieczeństwa, które wyeliminują zagrożenie samoczynnie. Odpowiednie zabezpieczenia przynoszą też wymierne korzyści tym, którzy je stosują, w postaci komfortu pracy oraz uwolnienia się od płacenia wysokich odszkodowań i kar będących następstwem wypadków.

Również Polska, która przez długie lata pomijała problem bezpieczeństwa, wreszcie wydała odpowiednie akty prawne normalizujące te kwestie. Było to związane z dostosowywaniem naszych przepisów do norm Unii Europejskiej. Zaktualizowana została dyrektywa maszynowa: 98/37/EC. W lipcu 2001-go roku weszła w życie unijna norma: EN 954-1, a w marcu 2002 norma: EN 1760-1. Nakazuje się ich stosowanie wszędzie tam, gdzie może być narażone ludzkie zdrowie lub życie (Rozp.Rady Min. Poz.:1391 z dn. 03.07.2001, Dz.U.Nr 127/2001)